logo Zjazd Gwiaździsty

Zjazd Gwiaździsty 2018

Organizator:

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka, Trzyniec

Data, miejsce:

24.2.2018 Mosty koło Jabłonkowa

Kierownik Zjazdu:Anna Jeż
Kierownik organizacyjny:Stanisław Buba,
Ryszard Legierski
Kierownik sekretariatu:Agnieszka Kulig
Kierownik slalomu:Tadeusz Franek
Kierownik biegu:Władysław Martynek
Kierownik sportowy:Roman Grycz
Sędzia główny slalomu:Karel Bury
Sędzia główny biegu:Stanisław Marszałek
Kierownik techniczny:Marek Bartnicki,
Wiesław Wania
Kierownik aprowizacji:Zbyszek Zielina
Opracowanie wyników:Michał Samek - ITeuro, a.s.

Wyniki zawodów

slalom
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
slalom
dziewczyny
 
2.-3. klasa
slalom
dziewczyny
 
4.-5. klasa
slalom
dziewczyny
 
6.-7. klasa
slalom
dziewczyny
 
8.-9. klasa
slalom
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
slalom
chłopcy
 
2.-3. klasa
slalom
chłopcy
 
4.-5. klasa
slalom
chłopcy
 
6.-7. klasa
slalom
chłopcy
 
8.-9. klasa
bieg
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
bieg
dziewczyny
 
2.-3. klasa
bieg
dziewczyny
 
4.-5. klasa
bieg
dziewczyny
 
6.-7. klasa
bieg
dziewczyny
 
8.-9. klasa
bieg
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
bieg
chłopcy
 
2.-3. klasa
bieg
chłopcy
 
4.-5. klasa
bieg
chłopcy
 
6.-7. klasa
bieg
chłopcy
 
8.-9. klasa

WYNIKI SZTAFET

Sztafeta klasa 2-5
1. Jabłonków2. Bukowiec3. Bystrzyca
Sztafeta klasa 6-9
1. Jabłonków2. Bystrzyca3. Trzyniec 1

KLASYFIKACJA SZKÓŁ

ogólnie
1.-5. klasa

Fotogaleria

Program zawodów

 

Prezentacja ekip:7:15 – 8:15
Uroczyste zagajenie:8:30
Przegląd tras:9:00 – 9:30
Początek zawodów:9:30 – biegi, 9:45 - slalom
Ogłoszenie wyników:13:00
listy startowe

Czasowy harmonogram biegów

rozpoczęcie zawodów9:30
BIEGI I stopień szkoły podstawowej (kl.1 - 5)9:30 - 10:30
BIEGI II stopień szkoły podstawowej (kl.6 - 9)10:30-11:00
FINAŁY BIEGU II stopień11:10-11:30
SZTAFETY SZKÓŁ11:30-11:50
SZTAFETY POKAZOWE12:00

Zgłoszenia: do piątku 16.02. 2018 do godz. 12.00 – michal.samek@iteuro.cz oraz grycro@gmail.com, jak również pzstri1@volny.cz

Losowanie: środa 21.02.2018 w bibliotece uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Trzyńcu, ul.Dworcowa 10, godz. 15.00

Dyscypliny

Dyscypliny

SlalomMemoriał Gustawa Zuczka
BiegMemoriał Władysława Wójcika
SztafetyMemoriał Jasia Konderli

Kategorie

IDz, Chł1. klasa + przedszkole
IIDz, Chł2.-3. klasa
IIIDz, Chł4.-5. klasa
IVDz, Chł6.-7. klasa
VDz, Chł8.-9. klasa

Trasy biegowe: (technika klasyczna)

Długość tras biegowych będzie wytyczona według aktualnych warunków śniegowych. Konkretne informacje zostaną podane w dniu losowania zawodów.


Trasy slalomu: przewidywane jest przygotowanie czterech tras slalomowych:

Trasa ADz,Chłkl. 1. + przedszkole
Trasa BDz,Chłkl. 2.–3.
Trasa CDz,Chłkl. 4.–5. + Dz kl. 6.–7.
Trasa DChłkl. 6.–7. + Dz, Chł kl. 8.–9.

Sztafety o Memoriał Jasia Konderli

Sztafeta kat. II – III4 x 300 m - startują: Dz kat. II, Chł kat.II, Dz kat.III, Chł kat. III
Sztafeta kat. IV - V4 x 600 m - startują: Dz kat. IV, Chł kat.IV, Dz kat.V, Chł kat.V

Regulamin zawodów

 1. Zjazd Gwiaździsty 2018 (ZG 2018) jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC oraz dla zaproszonych gościnnie uczniów innych szkół (goście) przez organizatora ZG 2018 . Zgoda z udziałem gościa w zawodach jest w kompetencji kierownika ZG 2018. Goście startują tylko w klasyfikacji indywidualnej.
 2. W poszczególnych kategoriach może startować dowolna ilość zawodników za szkołę.
 3. Do punktacji szkół zaliczają się tylko trzej uprzednio wytypowani zawodnicy z każdej kategorii.
 4. Punktacja szkół: 1. miejsce – 25 pkt, 2. miejsce – 20 punktów, 3. miejsce – 15 pkt, 4. miejsce – 12 pkt, 5. miejsce – 11 pkt, … 15. miejsce – 1 pkt
 5. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej dyscyplinie /slalom, bieg/. W sztafetach mogą startować tylko zawwodnicy dyscypliny biegowej. Każda szkoła może wystawić tylko jedną sztafetę w każdej kategorii.
 6. Każda szkoła jest odpowiedzialna za stan zdrowotny swoich zawodników oraz ich bezpieczeństwo. Użycie kasku narciarskiego jest obowiązujące. Zawodnicy startują na własne ryzyko.
 7. Zawodnicy startują z numerami startowymi, które każda drużyna otrzyma podczas prezentacji w dniu zawodów. Numery startowe są do jednorazowego użytku.
 8. W dniu zawodów kierownicy ekip szkolnych wpłacą podczas prezentacji opłatę za udział w wysokości 200,- Kč za każdego zawodnika startującego w dyscyplinie biegowej i w dyscyplinie slalomu.
 9. Każdy zawodnik otrzyma od organizatora posiłek i drobny upominek.
 10. Dojazd na miejsce zawodów, ubezpieczenie startujących oraz nadzór pedagogiczny zapewniają szkoły we własnym zakresie.
 11. Wszyscy zawodnicy zachowują się tak, aby nie zakłócać przebiegu zawodów. Wchodzenie zawodników, opiekunów, rodziców i widzów na trasy, przeszkadzanie zawodnikom, sędziom i organizatorom jest surowo wzbronione.
 12. Zawodnikom w dyscyplinach slalomowych umożliwiony jest przegląd tras, przeprowadzony wg wskazówek kierownika trasy. Zjeżdżanie w trasach slalomowych przed rozpoczęciem konkurencji jest zabronione. Wyjątek stanowi kat. I Dz+Chł. Zawodnikom z tej kategorii będzie umożliwiony jeden próbny przejazd trasy.
 13. Protesty do jury zawodów może wnosić tylko kierownik ekipy szkolnej do 30 minut po wywieszeniu oficjalnych wyników i po wpłaceniu do kasy organizatora kaucji w wysokości 1.000,- Kč. W razie uznania protestu kaucja zostanie zwrócona.
 14. Podczas prezentacji w dniu zawodów wykluczone jest dodatkowe zgłaszanie zawodników.
 15. Zgłoszenia do zawodów należy wysłać na odpowiednich drukach drogą elektroniczną pod wyżej podane adresy mailowe.
 16. W dniu losowania (21.2.2018) lista zawodników zostanie definitywnie zamknięta.
 17. Zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach 1.-3. otrzymują medale, dyplomy, puchary na miejscach 4.-6. otrzymują dyplomy i statuetki.
 18. Trasy zawodów będą przygotowane przed zawodami tak, by zapewnić jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo dla zawodników i widzów
 19. W wypadku absolutnie niesprzyjającej pogody organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów, zmiany długości tras i liczby przejazdów czy nawet odwołanai zawodów.
 20. Wyniki na tablicach przy metach mają charakter nieoficjalny.
 21. W razie awarii sprzętu pomiarowego albo problemów technicznych będzie umożliwiony zawodnikowi nowy przejazd.
 22. Drugi przejazd slalomu startuje w odwrotnej kolejności.

Sponsorzy

Wszystkie dodatkowe informacje zostaną podane w dniu losowania

Jakiekolwiek uwagi dotyczące ZG 2018 prosimy kierować pod numer 558 332 407 (sekretariat szkoły)